Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.414
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Đảng bộ xã Tam Vinh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII và triển khai chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ xã Tam Vinh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII và triển khai chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 17/01/2019 Đảng bộ xã Tam Vinh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII và triển khai chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về dự Hội nghị và quán triệt Nghị quyết có đồng chí Nguyễn Văn Trường – Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, báo cáo viên của Huyện ủy Phú Ninh.
Các đồng chí trong BCH Đảng bộ, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, trưởng, phó các ngành đoàn thể của xã, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không là đảng viên và toàn thể đảng viên của Đảng bộ xã.
Tại hội nghị, các đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đảng viên của Đảng bộ tham dự được nghe đồng chí Nguyễn Văn Trường – Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Phú Ninh, báo cáo viên của Huyện ủy quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương 8 khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08 ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương 8 khóa XII quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37 ngày 17/10/2018 của BCH Trung ương 8 khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Triển khai chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Minh Châu – PBTTT Đảng ủy, CT.HĐND xã quán triệt kế hoạch số 80-KH/ĐU, ngày 28/12/2018 của Đảng ủy về triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, công văn số 312-CV/ĐU, ngày 11/01/2019 về hướng dẫn nội dung viết bài thu hoạch hoạc tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thước 8 BCH TW Đảng khóa XII và chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thông qua Hội nghị giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đảng viên của Đảng bộ kịp thời nắm bắt những nội dung của Nghị quyết, trên cơ sở đó vận dụng để triển khai thực hiện đạt kết quả các Nghị quyết, Quy định của Trung ương đề ra trong thời gian đến.
Sau học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII và chuyên đề năm 2019, Đảng ủy triển khai cho cán bộ, công chức, người lao động và đảng viên viết bài thu hoạch, cam kết quả cá nhân.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Đảng bộ xã Tam Vinh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII và triển khai chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Green Blue Orange Back to Top