Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.414
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

HĐND XÃ TAM VINH TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 10

HĐND XÃ TAM VINH TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Trong 02 ngày 28 - 29/12/2018 Hội đồng nhân dân xã Tam Vinh tổ chức kỳ họp lần thứ 10, HĐND xã Tam Vinh khóa XII.
Về dự với kỳ họp có ông Phan Thanh Bình – Phó Ban kinh tế xã hội HĐND huyện Phú Ninh, ông Đỗ Văn Luật – Bí thư Đảng ủy, CT.UBND xã Tam Vinh, các đồng chí trog thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT, các đoàn thể, các ngành của UBND, đơn vị đóng trên địa bàn, HTX, đại diện chi ủy, chi bộ, trưởng ban nhân dân thôn, ban công tác mặt trận thôn, và 24/24 đại biểu HĐND xã Tam Vinh khóa 12.

CHAU

HĐND xã lần thứ 10 đánh giá tình hình hoạt động của HĐND xã năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019, báo cáo dự toán kinh phí hoạt động của HĐND năm 2019; báo cáo kết quả giám sát và trả lời ý kiến của cử tri. Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; báo cáo thu chi ngân sách năm 2018 và dự toán thu chi ngân sách năm 2019; báo cáo kết quả xây dựng cơ bản năm 2018; báo cáo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri; thông báo tình hình hoạt động của UBMT trong việc xây dựng chính quyền, những ý kiến kiến nghị của cử tri đối với HĐND, UBND, các vị đại biểu HĐND xã. Kỳ họp lần này tập trung triển khai tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 07 người giữ chức vụ do HĐND xã bầu theo Nghị định số 85 của Quốc hội khóa 13.
Kỳ họp đã thông qua được các nghị quyết đó là:
- Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND năm 2019; Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động năm 2019.
- Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, ANPQ năm 2019; Nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 một số nội dung khác trình tại kỳ họp.
- Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND xã bầu: Có 07 người được lấy phiếu tín nhiệm với kết quả cụ thể như sau:
+ Ông: Nguyễn Minh Châu – CT.HĐND xã Tam Vinh:
Số phiếu tín nhiệm cao: 12 phiếu, tỷ lệ 50%. Số phiếu tín nhiệm là 12 phiếu, tỷ lệ 50%. Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
+ Ông Đỗ Tân – PCT.HĐND xã Tam Vinh:
Số phiếu tín nhiệm cao: 10 phiếu, tỷ lệ 41,66%. Số phiếu tín nhiệm là 14 phiếu, tỷ lệ 58,33%. Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
+ Ông: Nguyễn Văn Phú – Trưởng Ban KT- XH HĐND xã Tam Vinh:
Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu, tỷ lệ 70,83%. Số phiếu tín nhiệm là 07 phiếu, tỷ lệ 29,16%. Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
+ Ông: Dương Văn Long – Trưởng Ban pháp chế HĐND xã Tam Vinh:
Số phiếu tín nhiệm cao: 14 phiếu, tỷ lệ 58,33%. Số phiếu tín nhiệm là 10 phiếu, tỷ lệ 41,16%. Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
+ Ông: Đỗ Văn Luật – CT.UBND xã Tam Vinh:
Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu, tỷ lệ 70,83%. Số phiếu tín nhiệm là 07 phiếu, tỷ lệ 29,16%. Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
+ Bà: Trần Thị Cường – PCT.UBND xã Tam Vinh:
Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu, tỷ lệ 87,5%. Số phiếu tín nhiệm là 03 phiếu, tỷ lệ 12,5%. Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
+ Ông: Nguyễn Thanh Tân – UVUBND xã Tam Vinh:
Số phiếu tín nhiệm cao: 13 phiếu, tỷ lệ 54,16%. Số phiếu tín nhiệm là 09 phiếu, tỷ lệ 37,5%. Số phiếu tín nhiệm thấp 02 phiếu, tỷ lệ 8,3%.
Sau kỳ họp HĐND xã Tam Vinh giao cho TTHĐND, các ban của HĐND, UBND, UBMTTQVN, đoàn thể, các ngành , đơn vị tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2019 đạt kết quả và báo cáo kết quả lịa với cử tri biết, tổ chức thực hiện và làm tốt công tác giám sát.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền HĐND XÃ TAM VINH TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 10
Green Blue Orange Back to Top