Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.414
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

UBMTTQ VN XÃ TAM VINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019-2024

UBMTTQ VN XÃ TAM VINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019-2024

Trong 2 ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường Văn hóa xã Tam Vinh Ủy ban mặt trận tổ quốc việt Nam xã Tam Vinh tổ chức Đại hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Dự Đại hội có mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Thuận, Ông Đặng Vân - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban dân vận huyện ủy Phú Ninh – đứng điểm chỉ đạo Tam Vinh, Ông Trịnh Ngọc An – Huyện ủy viên, PCT UBMTTQVN Huyện, Ông Đỗ Văn Luật – HUV, Bí Thư Đảng ủy, CT UBND xã.

SIEU 2 copy copy copy copy copy copy copy copy copy

QUANG CẢNH ĐẠI HỘI

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận TQVN xã Tam Vinh mặt dầu có nhiều khó khăn, trong đó có việc cán bộ Mặt trận thay đổi nhiều, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sự phối hợp tốt của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận xã, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã tiếp tục nổ lực, tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và xây dựng nông thôn mới.
Đại hội đã hiệp thương cử 39 vị vào UBMTTQVN khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tại Hội nghị UBMTTQVN khóa VIII, lần thứ nhất hiệp thương thống nhát cử Ông Nguyễn Văn Phú – giữ chức chủ tịch, bà Lê Đặng Huyền Vân – PCT và Ông Hồ Đức Thông là Ủy viên Ban Thường trực UBMTTQVN khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội củng hiệp thương cử Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận TQVN huyện Phú Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 7 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

SIEU 5 copy copy

ĐẠI BIỂU UBMTTQ VN LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019-2024

Trong nhiệm kỳ đến, với tinh thần "Đoàn kết-đổi mới-thiết thực-hiệu quả" UBMT xã Tam Vinh đề ra chương trình hành động gồm 5 nội dung:
Chương trình 1: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Chương trình 2: Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương
Chương trình 3: Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm
Chương trình 4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân
Chương trình 5: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

SIEU 4 copy copy copy copy copy copy

PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT 

Đồng thời, Đại hội nêu cao quyết tâm: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng thành công Xã nông thôn mới".


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Đoàn thể UBMTTQ VN XÃ TAM VINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019-2024
Green Blue Orange Back to Top