Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.414
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

BCĐ GIẢM NGHÈO XÃ TAM VINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIẢM NGHÈO 2018 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ GIẢM NGHÈO 2019

BCĐ GIẢM NGHÈO XÃ TAM VINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIẢM NGHÈO 2018 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ GIẢM NGHÈO 2019

Thực hiện Công văn số 1223/UBND-VP ngày 24/10/2018 của UBND huyện Phú Ninh về báo cáo kết quả triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2018 và xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2019. Vào ngày 09/11/2018, BCĐ thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo xã Tam Vinh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện giảm nghèo năm 2018, đề ra kế hoạch giảm nghèo năm 2019.

SIEU 4 copy copy copy copy

Quang cảnh buổi hội nghị

Tham dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã; về phía thôn có các đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng ban nhân dân thôn, trưởng BCTMT 6 thôn.
Cơ bản các đại biểu tham dự hội nghị thống nhất theo báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện giảm nghèo năm 2018, kế hoạch giảm nghòe năm 2019. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Tam Vinh đến cuối năm 2019 không còn hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo (trừ hộ nghèo thuộc diện BTXH, hộ nghèo do bệnh hiểm nghèo và hộ nghèo do tai nạn rủi ro bất khả kháng). Trong đó, năm 2019 dự kiến thoát nghèo 03 hộ theo NQ13, thoát cận nghèo 02 hộ theo NQ13.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền BCĐ GIẢM NGHÈO XÃ TAM VINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIẢM NGHÈO 2018 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ GIẢM NGHÈO 2019
Green Blue Orange Back to Top