Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.414
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

BCĐ PT "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA" XÃ TAM VINH TRIỂN KHAI KẾ HOACH CHẤM ĐIỂM CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA NĂM 2018

BCĐ PT "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA" XÃ TAM VINH TRIỂN KHAI KẾ HOACH CHẤM ĐIỂM CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA NĂM 2018

Chiều ngày 01 tháng 10 năm 2018, UBND xã Tam Vinh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch chấm điểm các danh hiệu văn hóa năm 2018. Đồng chí Trần Thị Cường – PCT UBND xã trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, cùng với việc quán triệt các quy định về tiêu chuẩn, hồ sơ, trình tự, thủ tục bình xét và bản chấm điểm các danh hiệu văn hoá, Ban Chỉ đạo của xã đã triển khai kế hoạch khảo sát, tổng hợp, đánh giá, bình xét các danh hiệu: Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới, Cơ quan đạt chuẩn văn hóa.
Trong năm 2018, trên toàn xã Tam Vinh có hơn 1200 hộ gia đình và 08 tộc họ trên đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2018. Theo kế hoạch, trong tháng 10, các khu dân cư tổ chức hội nghị nhân dân phổ biến các quy định và tiến hành bình xét danh hiệu gia đình văn hóa năm 2018 và tổng hợp gửi báo cáo kết quả bình xét hộ gia đình và Khu dân cư văn hóa về Ban Chỉ đạo xã tổ chức họp xét duyệt và chấm điểm các danh hiệu văn hóa năm 2018; lập hồ sơ, thủ tục gửi về BCĐ huyện để huyện kiểm tra và công nhận.

CUONG 1

Quan cảnh buổi hội nghị triển khai

Tại hội nghị đồng chí Trần Thị Cường, Trưởng BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã chỉ đạo ban vận động xây dựng đời sống văn hóa ở các thôn tập trung sớm triển khai công tác kiểm tra, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2018 đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đảm bảo thời gian theo kế hoạch đã đề ra.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền BCĐ PT "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA" XÃ TAM VINH TRIỂN KHAI KẾ HOACH CHẤM ĐIỂM CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA NĂM 2018
Green Blue Orange Back to Top