Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.414
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

BMT TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ TAM VINH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ PHÁT ĐỘNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH 3 KHÔNG TẠI NHÀ SINH HOẠT VĂN HÓA THÔN TÚ LÂM

UBMT TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ TAM VINH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ PHÁT ĐỘNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH 3 KHÔNG TẠI NHÀ SINH HOẠT VĂN HÓA THÔN TÚ LÂM


Tối ngày 26 tháng 9 năm 2018, tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn Tú Lâm xã Tam Vinh, UBMTTQVN xã Tam Vinh, tổ chức tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế, Bảo Hiểm xã hội và phát động thực hiện Mô hình 3 không "không rải vàng mã, tiền Việt Nam và các loại tiền trên đường đưa tang; không đánh chiên trống và cử các loại nhạc cụ trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm; không tổ chức ăn uống trong đám tang". Bà Lê Thị Bích Phượng – PCT UBMTTQVN Huyện trực tiếp báo cáo các nội dung trên.
Tại Hội nghị bà con nhân dân thôn Tú Lâm đã được nghe những nội dung cơ bản của Luật BHYT, BHXH và những điểm mới của 2 luật này, lợi ích của việc tham gia BHYT 5 năm liên tục, củng như những điều kiện và mức đóng BHXH tự nguyện. Đồng thời, phân tích làm rõ những nội dung mô hình 3 không do UBMTTQVN xã Tam Vinh phát động. Mục đích của việc thực hiện mô hình này nhằm phù hợp với những văn bản quy định của Nhà nước, thực hành tiết kiệm, đồng thời đây là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện cuộc vận động "toàn đân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"./.

PHU 1

Quan cảnh buổi tuyên truyền


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Thông tin tuyên truyền BMT TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ TAM VINH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ PHÁT ĐỘNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH 3 KHÔNG TẠI NHÀ SINH HOẠT VĂN HÓA THÔN TÚ LÂM
Green Blue Orange Back to Top