Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.414
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

.UBMT TQVN XÃ HỌI NGHỊ SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

.UBMT TQVN XÃ HỌI NGHỊ SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2019, tại Hội trường trung tâm văn hóa xã Tam Vinh, UBMTTQVN xã Tam Vinh tổ chức Hội nghị lần thứ 5 để sơ kết đánh giá tình hình các mặt công tác 9 tháng đầu năm 2019, triển khai chương trình công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm. Trong 9 tháng đầu năm 2019, UBMTTQVN xã Tam Vinh đã phát huy khối đoàn kết toàn dân, tập trung vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kịp thời nắm bắt và phản ánh tình tình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân đến với cấp ủy, chính quyền địa phương; kịp thời giúp đỡ 2 hộ nghèo sửa chữa nhà ở, trao phương tiện sinh kế cho 01 hộ. Tập trung cho công tác giám sát, các công trình. Đồng thời, củng cố gặp mặt lực lượng nòng cốt, đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội.
Đồng thời, trong 9 tháng cuối năm 2019, UBMTTQVN xã Tam Vinh tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thi đua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.
Cũng trong buổi hội nghị UBMTTQVN xã Tam Vinh tổ chức tuyên truyền và triển khai kế hoạch thực hiện Quy định 124-QĐ/TW ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Xác định đây là nội dung quan trọng của Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội trong thời gian đến, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng, Chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh. Đồng thời, thông qua hoạt động giám sát giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, củng như kịp thời phát hiện, kiến nghị Cấp ủy, tổ chức Đảng xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, lối sống theo quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Đoàn thể .UBMT TQVN XÃ HỌI NGHỊ SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Green Blue Orange Back to Top