Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.414
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT LÚA VỤ HÈ THU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TAM VINH

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT LÚA VỤ HÈ THU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TAM VINH

Để đánh giá kết quả sản xuất vụ Hè Thu năm 2019 nhằm phục vụ cho công tác thống kê, tính toán các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở để rút kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất, bố trí các giống lúa trong các mùa vụ tiếp theo; sáng ngày 20/8, Phòng Nông nghiệp, chi cụ thống kê, trung tâm kỷ thuật nông nghiệp huyện Phú Ninh cùng với Ban nông nghiệp xã Tam Vinh và đại diện các hội đoàn thể đã đi kiểm tra đánh giá năng suất lúa vụ Hè Thu năm 2019. Vụ Hè Thu năm 2019, Tam Vinh có diện tích lúa gieo sạ là 230 ha, với cơ cấu giống lúa chủ là Hà phát 3, Quảng Nam 9, BC 15. Vụ Hè Thu năm nay bà con nhân dân sản xuất đảm bảo quy hoạch trên các cánh đồng, thực hiện đảm bảo cơ cấu giống và lịch thời vụ của tỉnh huyện. Qua kiểm tra đánh giá, ước tính năng suất sản lượng lúa vụ Hè Thu đạt khoảng 60 tạ/ha. Kết quả này đảm bảo theo kế hoạch sản xuất năm 2019 của địa phương. Hiện nay bà con nông dân chuẩn bị tiến hành thu hoạch.

SIEU 1 copy copy copy copy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT LÚA VỤ HÈ THU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TAM VINH
Green Blue Orange Back to Top