Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.414
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

ĐẢNG ỦY XÃ TAM VINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NỘI DUNG HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10 BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

ĐẢNG ỦY XÃ TAM VINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NỘI DUNG HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10 BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Đảng ủy xã Tam Vinh vừa tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Đảng cho toàn đảng viên của Đảng bộ và cán bộ của UBND xã, cán bộ trạm y tế, giáo viên 02 trường.
Đồng chí Đỗ Văn Luật - HUV, BT Đảng ủy, CT.UBND xã, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII. Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Cũng tại hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Châu- PBT, CT HĐND xã: triển khai kết luận số 489-KL/TU, ngày 10/6/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam " về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030"; Kết luận 53-KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội; Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/2/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định số 14-QĐ/HU ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, người đứng đầu các cấp. Kế hoạch số 168-KH/HU, ngày 08/7/2019 của Huyện ủy Phú Ninh về tổ chức thực hiện đề án tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo trên địa bàn huyện Phú Ninh; Thông báo kết luận số 531 của Tỉnh ủy Quảng Nam ngày 02/7/2019.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng ĐẢNG ỦY XÃ TAM VINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NỘI DUNG HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10 BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
Green Blue Orange Back to Top