Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.414
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

HĐND XÃ TAM VINH TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 11

HĐND Xà TAM VINH TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 11 

Ngày 28/6/2019 HĐND xã Tam Vinh tổ chức kỳ họp HĐND xã lần thứ 11. Đến dự kỳ họp có các đồng chí trong BCH, BTV Đảng ủy, các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận, đoàn thể, các đồng chí Bí thư và 24 đại biểu HĐND xã Tam Vinh khóa 12.

sieu 1 copy copy copy copy copy

Quang cảnh kỳ họp


Tại kỳ họp HĐND xã Tam Vinh lần này đã thông qua các nội dung: Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2018. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân năm 2019. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11. Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2020. Các ban của HĐND thông qua báo cáo 6 tháng và báo cáo thẩm tra các nội dung liên quan đến kỳ họp. UBND xã Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2019. Báo cáo phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2018; Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020. Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng còn lại; trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri. Thông qua được tờ trình và thuyết minh đề án điều chỉnh quy hoạch NTM xã Tam Vinh giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2025, báo cáo xin chủ trương mức giá khởi điểm đấu thầu cho thuê đất rừng do UBND xã quản lý. UBMT thông báo tình hình hoạt động của UBMT trong việc xây dựng chính quyền.
Trong 6 tháng đầu năm 2019 HĐND xã đã triển khai thực hiện đạt được những kết quả khá toàn diện và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND xã đề ra đầu năm cụ thể đó là: Hoạt động của HĐND xã có nhiều chuyển biến và đem lại kết quả theo nghị quyết đầu năm; tổ chức giám gát đối với UBND xã về cấp giấy CNQSD đất sau DĐĐT, đất lâm nghiệp, quản lý và cho thuê hợp đồng đất 5%, Hội đồng thông qua chương tình giám sát năm 2020, quyết toán ngân sách năm 2018; trong 6 tháng đầu năm triển khai chỉ đạo thực hiện tốt tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện nông thôn mới của xã và tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch nâng chuẩn các tiêu chí NTM năm 2019, tập trung chỉ đạo xử lý các tiêu chí nợ như giao thông và cơ sở vật chất văn hóa, đến nay đạt 17/19 tiêu chí; triển khai điều chỉnh phương án xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu sau khi sáp nhập thôn Tân Quý và tổ chức bắt điện chiếu sáng 02 thôn còn lại. Chỉ đạo UBND hoàn chỉnh phương án điều chỉnh quy hoạch NTM giai đoạn 2018-2020, định hướng 2025 để trình huyện phê duyệt. Chỉ đạo tốt sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch đề ra, trong đó vụ Đông Xuân 2018-2019 năng suất và sản lượng tăng so với cùng kỳ năm 2018 như: Năng xuất lúa bình quân 60,04 tạ/ha, tăng 0,72 tạ/ha so với Đông Xuân 2017-2018, diện tích cây dưa 40ha, năng suất 25 tấn/ha, cây ngô 20ha, năng suất 58ta/ha; cây đậu phụng 25ha, năng suất 20 tạ/ha; lãnh đạo triển khai tốt sản xuất vụ Hè Thu đảm bảo kế hoạch đến nay cây lúa phát triển tốt. Tổng đàn trâu, bò và heo, gia cầm phát triển và tăng hơn so với cùng kỳ năm 2018 gồm đàn trâu, bò là 1.700con, trong đó Trâu 750 con, bò 950 con, heo 2.464con. gia cầm 200.000con. Công tác tiêm phòng được chú trọng và thực hiện đạt chỉ tiêu giao. Công tác theo dõi, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, con vật nuôi được tập trung, nhất là dịch tả lợn châu phi. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đảm bảo tiến độ đề ra; trong đó, thu chi tiêu và các quỹ vân động, thu từ hợp thức hóa đất ở trong nhân dân đạt kết quả tốt. Công tác điều hành ngân sách thực hiện đảm bảo kế hoạch. Tập trung triển khai kế hoạch cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau dồn điền đổi thửa và đất lâm nghiệp, triển khai thực hiện hợp thức hóa đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã cho 40 hộ thôn Vĩnh Qúy cũ, hoàn thành đo đất rừng cho 27 hộ dân. Hợp thức hóa đất ở được 46/54 trường hợp. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 5.519.282.191 đồng, 62.9% kế hoạch. Tổng chi ngân sách đạt 4.295.982.330 đồng, đạt 48,9% kế hoạch. Hoạt động văn hóa-xã hội đạt kết quả tốt. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT mừng Đảng, đón Xuân Kỷ Hợi năm 2019 và chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trong quý tạo khí thế phấn khởi, sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, tổ chức thành công lễ công bố quyết định sáp nhập thôn và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Quốc phòng, an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; thực hiện tốt công tác đăng ký tuổi 17 và giao quân đạt và vượt chỉ tiêu giao so với dân số.
Đồng chí Đỗ Văn Luật – CT.UBND xã tiếp thu giải trình một số ý kiến của đại biểu tham gia và phát biểu triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm trong 6 tháng còn lại của năm 2019.
Tại kỳ họp HĐND xã đã thông qua các nghị quyết đó là: Nghị quyết về hoạt động 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về giám sát của HĐND xã năm 2020. Nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2018, nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020 và trả lời ý kiến kiến nghị của trử tri trước kỳ họp lần thứ 11. Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch NTM xã Tam Vinh giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2025, nghị quyết về thống nhất chủ trương mức giá khởi điểm đấu thầu cho thuê đất rừng do UBND xã quản lý. Nghị quyết về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Vinh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Phước. Sau kỳ họp này đề nghị Đại biểu HĐND về báo cáo lại kết quả với cử tri nơi mình ứng cử, đồng thời đề nghị UBND xã Tam Vinh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện trong thời gian đến, đề nghị đại biểu HĐND, UBND, UBMT, các đoàn thể tập trung nắm hình hình và tuyên truyền để cho người dân nắm và giám sát việc tổ chức thực hiện của UBND xã.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền HĐND XÃ TAM VINH TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 11
Green Blue Orange Back to Top