Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.414
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 

Chiều ngày 05/4/2019 Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo nông thôn mới xã Tam Vinh tổ chức Hội nghi sơ kết 03 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (2016 – 2018) và triển khai kế hoạch trọng tâm trong năm 2019.
Đến dự và theo dõi hội nghị có bà Huỳnh Thị Bích Phi – Cán bộ văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Phú Ninh, đ/c Đỗ Văn Luật - Bí thư Đảng ủy, CT.UBND, trưởng ban chỉ đạo NTM xã Tam Vinh, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo, ban quản lý nông thôn mới của xã, Ban phát triển thôn, Bí thư, trưởng ban nhân dân, trưởng ban công tác mặt trận thôn, lãnh đạo 02 trường mẫu giáo Hướng Dương, Lê Văn Tám, trạm y tế, HTX, THT và 01 tập thể, 02 cá nhân được khen thưởng.
Qua 03 năm tổ chức triển khai thực hiện duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Tam Vinh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng nông thôn mới được nâng lên; xác định rõ hơn vai trò chủ thể của người dân, vì lợi ích của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, khuyến kích người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới; từ đó xây dựng nông thôn mới các kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất, dân sinh được dầu tư xây dựng, sự nghiệp giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, chăm lo, công tác đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đến với nông dân, tỷ lệ hộ nghèo được giảm mạnh. Qua rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, đến nay xã Tam Vinh đạt được 14/19 tiêu chí theo quy định; còn 05 tiêu chí chưa đạt đó là tiêu chí Quy hoạch, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí văn hóa, tiêu chí tổ chức sản xuất và tiêu chí quốc phòng và an ninh.

CHAU copy


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Luật – Bí thư Đảng ủy, CT.UBND, Trưởng ban chỉ đạo xã Tam Vinh quán triệt một số nội dung nhiệm vụ chương trình công tác trọng tâm trong năm 2019, đề nghị Ban chỉ đạo, ban quản lý, UBND, Mặt trận, các đoàn thể, Ban phát triển của thôn triển khai tổ chức thực hiện trong thời gian đến với 05 mục tiêu và 13 nhiệm vụ giải pháp; phấn đến cuối năm 2019 qua rà soát đoánh giá xã Tam Vinh đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới.
Tại Hội nghị lần này, UBND xã đã tặng giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (2016 – 2018)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Green Blue Orange Back to Top