Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.414
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

HỘI NGHỊ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH NTM XÃ TAM VINH GIAI ĐOẠN 2018-2020 ĐỊNH HƯỚNG 2025

HỘI NGHỊ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH NTM XÃ TAM VINH GIAI ĐOẠN 2018-2020 ĐỊNH HƯỚNG 2025

Đảng ủy, UBND xã Tam Vinh vừa hội nghị Ban chấp hành lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Tam Vinh giai đoạn 2018 – 2020 định hướng đến năm 2025.
Đại diện bộ phận chuyên môn thông qua một số nội dung xin điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Tam Vinh giai đoạn 2018 – 2020 định hướng đến năm 2025 với các nội dung chủ yếu: Quy hoạch khu vui chơi cho người già và trẻ em, một số vị trí khai thác quỹ đất để mở rộng khu dân cư, quy hoạch vùng sản xuất, trồng trọt, khu chăn nuôi tập trung....để các đồng chí trong Ban chấp hành, bộ phận chuyên môn thảo luận, góp ý điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hiện có.

sieu 4 copy copy copy copy copy copy


Qua thảo luận, đồng chí Đỗ Văn Luật – BT Đảng ủy, CT.UBND xã giao bộ phận địa chính tiếp thu và căn cứ theo quy hoạch của huyện đã được phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch nông thôn mới xã Tam Vinh giai đoạn 2018 – 2020 định hướng đến năm 2025, cho phù hợp và đúng theo quy hoạch của huyện; hoàn chỉnh các hồ sơ liện quan để xin ý kiến của phòng ban chuyên môn của huyện trước khi tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân trong tháng 3/2019 và trình HĐND xã thông qua vào tháng 4/2019.

You are here: Home Định hướng, quy hoạch, kế hoạch HỘI NGHỊ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH NTM XÃ TAM VINH GIAI ĐOẠN 2018-2020 ĐỊNH HƯỚNG 2025
Green Blue Orange Back to Top