Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.414
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

UBMTTQ VN HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II

UBMTTQ VN HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II

Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2019, tại Hội trưởng Trung tâm Văn hóa xã Tam Vinh Ủy ban MTTQVN xã Tam Vinh tổ chức Hội nghị lần thứ 3 để sơ kết đánh giá tình hình nhiệm vụ Quý 1, triển khai nhiệm vụ Quý 2. Trong 3 tháng đầu năm 2019 tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân ổn định, mặt trận xã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như vận động chăm lo quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn qua quỹ vì người nghèo với số tiền gần 20 triệu đồng; hiêp thương thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân thực hiện nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng kế hoạch giám sát, phản viện theo Quyết định 2017, 2018 năm 2019.
Củng tại Hội nghị UBMTTQVN xã thống nhất ra nghị quyết thành lập Ban công tác mặt trận Lâm thời các khu dân cư: Lâm Môn, Bình Thạnh, Tân Quý, đồng thời thành viên UB MTTQVN xã được giới thiệu, phổi biến Pháp Lệnh 34 về thực hiện Quy chế dân chủ xã, phường thị trấn và đây là nền tảng cơ bản để mặt trận thực hiện tốt chức năng giám sát của mình.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top